Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2015

justfuckoff
5634 bd91
Reposted fromMilcatopy Milcatopy vialoveveryone loveveryone

May 13 2015

justfuckoff

April 30 2015

justfuckoff
1731 c8ce 500

April 19 2015

April 18 2015

justfuckoff
1372 84f8 500
Reposted fromrol rol viahibernacja hibernacja
justfuckoff
8021 5576

April 02 2015

justfuckoff
4409 8bc1
Reposted frometa eta vialekkotak lekkotak
2648 e2fc 500
Venice, Italy | Andreas Limbrunner
justfuckoff
7435 a1c6 500
Reposted fromkattrina kattrina vialekkotak lekkotak

April 01 2015

justfuckoff
5464 1061
Reposted fromlittlefool littlefool viafoods foods
justfuckoff
- Ja za nim przepadam. Jest bystry i przebojowy. Może wprowadzić Parrish Communications  w XXI w.  - No to w czym kłopot? - Nie mówimy o mnie, tylko o tobie. Nie chodzi o to, co o nim mówisz, tylko o to co pomijasz. - Może nie słuchasz dobrze.  - Na pewno słucham. Nie widzę ani odrobiny fantazji, ani krzty szaleństwa. Tyle w was namiętności co w kawałku drewna. Chcę, żebyś oszalała z miłości. Chcę, żebyś lewitowała, żebyś... śpiewała w ekstazie i tańczyła jak derwisz.  - Tylko tyle?  - Tak, bądź nieprzytomnie szczęśliwa, a przynajmniej bądź na to gotowa.  - "bądź nieprzytomnie szczęśliwa" postaram się. - wiem, że to brzmi pretensjonalnie, ale miłość oznacza namiętność, obsesje, męki tęsknoty. Mówię ci, zakochaj się. Znajdź kogoś, kogo będziesz kochać na zabój i kto też będzie cię kochał. Jak go znaleźć? Przestań myśleć i słuchaj serca.  Nie słyszę głosu twojego serca. Prawda jest taka, że życie bez miłości nie ma sensu. Przeżyć życie i nie zakochać się, to tak jakby w ogóle nie żyć.  Musisz próbować, bo ten kto nie próbuję, nie żyję.  - Bravo ! - oo... twarda jesteś. - Przepraszam, powtórz to, ale w skróconej wersji.  - ok.. Bądź otwarta. Kto wie? Wszystko może się zdarzyć.   
— Joe Black
Reposted fromButWhy ButWhy viacytaty cytaty

March 27 2015

justfuckoff
4497 e712
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaahora ahora
justfuckoff
justfuckoff
6869 361a
Reposted fromcelebs celebs

March 26 2015

justfuckoff
8369 ffe9
Reposted frommelodyphantom melodyphantom
justfuckoff

March 25 2015

justfuckoff
4874 ee20
Reposted fromfelicka felicka viarainbowarrior rainbowarrior
justfuckoff
2238 10b2
Reposted fromsummerkiss summerkiss viarainbowarrior rainbowarrior
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl