Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2015

justfuckoff
8055 90e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamariola mariola
justfuckoff
1146 2f1b
Reposted fromretaliate retaliate viatwarze twarze

March 21 2015

justfuckoff
2854 ca5f
Reposted frompesy pesy viaTryToRememberrr TryToRememberrr

March 18 2015

justfuckoff
Próbą naszego charakteru jest nie to, ile łez wylejemy, ale jak się zachowamy, kiedy obeschną.
— Michelle Moran "Madame Tussaud"
Reposted frommajkey majkey viaalcione alcione
justfuckoff
8429 c830
Reposted fromkotowate kotowate viaalcione alcione
justfuckoff
5794 87f9
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaalcione alcione
justfuckoff
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viaalcione alcione
7455 2431 500

inceration:

 Following back everyone xx

justfuckoff
9209 25fe
Mhm.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
justfuckoff

March 16 2015

justfuckoff
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. Tak mówi wiosna
— -Pawlikowska
Reposted fromSabela Sabela viainpassing inpassing

March 06 2015

justfuckoff
Nie wolno Ci się bać, wszystko ma swój czas
Ty jesteś początkiem do każdego celu
— Mela Koteluk/ anche io penso lo stesso!
Reposted fromhardbitch hardbitch viaquotes quotes
justfuckoff
330/2015
Jest... - Jan Twardowski
Jest jeszcze taka miłość ślepa bo widoczna jak szczęśliwe nieszczęście pół radość pół rozpacz ile to trzeba wierzyć milczeć cierpieć nie pytać skakać jak osioł do skrzynki pocztowej by dostać nic za wszystko
miej serce i nie patrz w serce odstraszy cię kochać
https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viapoezja poezja

March 03 2015

justfuckoff
justfuckoff
7676 7c36 500
Reposted fromjustMeee justMeee viahibernacja hibernacja
justfuckoff
5473 3890
Reposted frommisieq misieq vialoveveryone loveveryone
justfuckoff

306/2015

Com miał od ciebie...? - Władysław Broniewski

Com miał od ciebie? -
to, co od kwiatu,
co zakwitł pięknie
i wiądł powoli,
prócz tego -
imię do poematu
no i miesiące melancholii

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viapoezja poezja

March 01 2015

3604 06bc
justfuckoff
1562 3e35
Reposted fromohwhat ohwhat viamglistyporanek mglistyporanek
3097 21c6
Reposted fromtwice twice viacheatingonyou cheatingonyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl